Khóa học C++ cơ bản

C++

Giới thiệu khóa học C++ (CPP) cơ bản:

 • Khóa học này sẽ dẫn dắt bạn đi từ cơ bản đến tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh viết bằng C++.
 • Sẽ giúp người học hiểu được cách xây dựng một phần mềm từ đầu đến cuối.
 • Nội dung giảng dạy sẽ bao gồm kiến thức về ngôn ngữ, trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức, bài tập thực hành nộp cho TA(Teaching assistant) để họ chấm.
 • Khi thắc mắc về nội dung bài học thì người học có thể hỏi trực tiếp Đạt hoặc các bạn TA.
 • Khi học xong sẽ được cấp chứng nhận đã học xong khóa học.

c++

Kiến thức học được qua toàn khóa học:

 • Cách lập trình C++ đúng, đầy đủ, sử dụng thư viện STL thành thạo
 • Kiến thức lập trình để tạo ra một phần mềm xài được
 • Cách xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm
 • Lập trình giao diện với C++ sử dụng Qt
 • Khả năng tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững từ khóa học này
 • Có thể tự tin đi phỏng vấn và tìm việc làm với kiến thức học được trong khóa học

Nội dung của khóa học C++ cơ bản:

Nội dung chính: Các khái niệm cơ bản của C++, cách sử dụng thư viện để xây dựng chương trình.
Nội dung chính: Tập trung về hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình giao diện, đồ họa.
Nội dung chính: Tập trung về thư viện chuẩn STL như cách sử dụng vector, list, map và một số thuật toán như sort, find,…
Nội dung chính: Hướng dẫn cách lập trình giao diện với Qt.
Nội dung chính: Hướng dẫn cách đọc vùng nhớ / ghi vùng nhớ lên một game, sử dụng Qt để thiết kế giao diện hoàn chỉnh.

Yêu cầu cơ bản để học khóa học này:

 • Một máy tính, có thể sử dụng Windows/Linux hay MacBook
 • Đường truyền internet tương đối tốt
 • Có kế hoạch học tập nghiêm túc
5/5 - (3 bình chọn)