Chính sách sử dụng hợp lý (Fair Use Policy)

Mua Chung Tool tin tưởng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất có thể. Do đó, chúng tôi đặt ra các giới hạn sử dụng để đảm bảo quyền lợi của tất cả các khách hàng.

Sự thừa nhận

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.

Quy tắc hạn chế

Là một phần trong cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng, nhanh chóng và đáng tin cậy. Mua Chung Tool có chính sách sử dụng hợp lý (còn gọi là FUP). Để ngăn chặn việc sử dụng quá nhiều dịch vụ của chúng tôi, kể cả các kế hoạch/gói không giới hạn. Chúng tôi mong muốn khách hàng sử dụng các công cụ này một cách hợp lý và có trách nhiệm. Vì vậy tất cả khách hàng đều phải tuân theo các nguyên tắc được đề cập dưới đây:

  • Mục đích của chúng tôi là ngăn chặn các hành vi crawl, rô bốt,… đồng thời đảm bảo sự an toàn cho dịch vụ của chúng tôi và của các đối tác.
  • Về cơ bản, một tài khoản chỉ dành cho một người dùng. Chúng tôi không cho phép nhiều người dùng trong một tài khoản đăng nhập.
  • Khi sử dụng dịch vụ này, bạn cam kết lựa chọn phương án phù hợp với ngành nghề và quy mô kinh doanh của mình. Tài khoản dùng chung dành cho các công việc cá nhân hoặc công việc kinh doanh nhỏ của bạn. Nếu bạn đang có mức sử dụng rất cao, bạn nên mua trực tiếp từ sale page.
  • Việc một người dùng lạm dụng dịch vụ có thể ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng sử dụng của những người dùng khác. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo rằng chính sách sử dụng hợp lý hoạt động công bằng cho tất cả mọi người. Giúp khách hàng có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất có thể. Điều này luôn có nghĩa là chúng tôi cung cấp dịch vụ cho mọi người dùng theo cách đồng đều và công bằng.

Ngoài ra, đối với bất kỳ mức sử dụng cao bất thường nào hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn với người khác, tài khoản của bạn có thể bị khóa hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo. Không có yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào về vấn đề này sẽ được chấp nhận và sẽ không có khoản hoàn trả nào được phát hành. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết với chúng tôi rằng bất kỳ khiếu nại/tranh chấp nào về vấn đề này do bạn hoặc ngân hàng của bạn nêu ra sẽ tự động bị từ chối.

Điều quan trọng đối với Muachungtool.com là tất cả các khách hàng đều có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ đã đăng ký. Chính sách Sử Dụng Hợp Lý sẽ giúp chúng tôi cung cấp một dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý cho mọi người.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác.