CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Mua Chung Tool đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Mua Chung Tool Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

 • Đối với các sản phẩm kỹ thuật số có thể tải xuống như khóa học, ebook, theme,… nhìn chung sẽ không được hoàn lại tiền vì không thể trả lại sản phẩm.
 • Đối với gói dùng thử, không có khoản hoàn trả nào vì mục đích của gói này là để bạn trải nghiệm hệ thống của chúng tôi trước khi đăng ký.
 • Đối với gói thanh toán 1 lần thời gian bảo hành là 2 năm kể từ ngày bạn đặt hàng. Trong thời gian 2 năm nếu sản phẩm bị lỗi, bạn có thể đổi sản phẩm khác sau khi khấu trừ thời gian đã sử dụng.
 • Đối với các sản phẩm là tài khoản cá nhân sẽ được bảo hành 3 tháng kể từ khi sản phẩm được giao cho khách hàng.
 • Các sản phẩm tính credit hoặc giới hạn chức năng khi sử dụng sẽ không được hoàn lại trừ khi sản phẩm lỗi, không thể sửa. Trong trường hợp lỗi, khoản hoàn lại sẽ được khấu trừ số lượng credit đã sử dụng (nếu bạn đã sử dụng hết credit được cấp, mọi yêu cầu hoàn tiền hay đổi sản phẩm đều không được chấp thuận).
 • Đối các sản phẩm đặt trước (nhóm mua chung – Group Buy), bạn cần đợi ít nhất 7 ngày kể từ khi đặt hàng để gửi yêu cầu hoàn tiền nếu bạn đổi ý.

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng có thể liên hệ với Mua Chung Tool để thỏa thuận về việc Trả hàng và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng đã đặt hàng (order) và thanh toán thành công nhưng chưa nhận được sản phẩm (sau 7 ngày kể từ ngày đặt hàng và thanh toán thành công)
 • Sản phẩm đã giao nhưng bị lỗi do kỹ thuật từ hệ thống của Mua Chung Tool mà chúng tôi không thể khắc phục trong vòng 3 ngày (không bao gồm lỗi xuất phát từ nhà sản xuất)
 • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Mua Chung Tool cung cấp trong mục mô tả sản phẩm

Với mỗi order/sản phẩm Khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền một lần duy nhất. Nếu Khách hàng mua lại một trong các sản phẩm này, Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Với yêu cầu hoàn lại tiền cho các sản phẩm thanh toán một lần hoặc trọn đời, số tiền hoàn lại sẽ bằng với số tiền bạn đã trả trừ cho thời gian đã sử dụng (tính theo giá bán theo thời gian tương ứng trên muchungtool.com tại thời điểm bạn mua hàng).

Sau 30 ngày kể từ khi đơn hàng được hoàn thành, sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả nào. Trường hợp sản phẩm bị lỗi xuất phát từ hệ thống của Mua Chung Tool, chúng tôi sẽ cộng thêm thời gian hoặc hỗ trợ bạn đổi sản phẩm khác sau khi trừ đi phần tiền chênh lệch tương ứng với thời gian mà bạn đã sử dụng. Bạn sẽ không được cộng thêm thời gian sử dụng nếu lỗi xuất phát từ nhà sản xuất hoặc đã sử dụng hết hạn mức của gói mà bạn mua/đăng ký.

CHÚNG TÔI CHỈ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG THUỘC MỘT TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN

Quy trình xử lý yêu cầu hoàn tiền

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng bao gồm các bước sau:

 1. Khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Mua Chung Tool để yêu cầu trả hàng và hoàn tiền khi đáp ứng đủ Điều kiện trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi.
 2. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Mua Chung Tool tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.
 3. Thời gian xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền: Trong vòng 07 ngày (trừ các ngày lễ, Tết) kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Mua Chung Tool.

Liên hệ với chúng tôi

Liên Hệ