Có SẵnTài khoản GSuite đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Tài khoản GSuite

100.000.000

Bạn sẽ nhận được Tài khoản GSuite (Unlimited Users + Unlimited Domains + Unlimited TeamDrive)

Lưu ý:

  • Gsuite NonProfit mỗi account được 30GB trong My Drive, ShareDrive không bị giới hạn
  • Gsuite EDU giới hạn tổng 100TB
Số lượng: