Có SẵnFlaticon đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Flaticon

99.000439.000

Đây là một trang web, nơi bạn có thể tải xuống hàng nghìn biểu tượng cho người dùng. Như chính cái tên của nó, hầu hết các biểu tượng trên trang web này đều ở dạng phẳng với thiết kế đơn giản.

Trang chủ: https://www.flaticon.com/

Lưu ý: Mỗi người dùng được tải xuống 150 icons trong 24 giờ

Số lượng