Có SẵnEnvato Elements đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Envato Elements

20.000599.000

Bạn sẽ nhận được: Envato Elements

Giới hạn: Đối với tài khoản chia sẻ:

  • Đối với gói dùng thử, giới hạn tải xuống là 15 phút/1 file.
  • Đối với các gói 1 tháng trở lên, giới hạn tải xuống là 5 phút/1 file.
  • Chỉ hỗ trợ lấy token cho Theme, Plugin với gói 1 năm
Số lượng: