Có SẵnPictory đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Pictory

40.0001.199.000

Tạo video xã hội ngắn từ nội dung dài chỉ trong vài phút với giải pháp AI thông minh

Lưu ý:

  • Mỗi người dùng có 15 video trong 30 ngày
  • Các dự án chuyển văn bản thành video có độ dài tối đa 5 phút
  • Không hỗ trợ chứng năng Transcribe, Caption, AI Voices khi đạt đến giới hạn

Trang chủ: https://pictory.ai/

Số lượng: