Có SẵnPlay.ht đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Play.ht

399.0002.399.000

Bạn sẽ nhận được: Play.ht Premium (Tài khoản chia sẻ)

Lưu ý: Chúng tôi không cung cấp API

Mỗi người dùng sẽ nhận được:

  • 50.000 words trong 30 ngày
  • 25.000 words trong 7 ngày
  • 10.000 words trong 24 giờ
  • Hỗ trợ tiếng Việt: Giọng nam, nữ

Trang chủ: https://play.ht/

Số lượng:
Chat Facebook
Chat Facebook 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Zalo
Chat Zalo 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Telegram
Chat Telegram 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Youtube
Youtube Hướng dẫn sử dụng
Ảnh mũi tên
Lên trên