Fliki

Bạn sẽ nhận được: Fliki Standard (Tài khoản chia sẻ)

Lưu ý: Không hỗ trợ tính năng Magic create

Mỗi người dùng được tạo:

  • Tối đa 5 video trong 24 giờ
  • Tối đa 10 video trong 7 ngày
  • Tối đa 20 video trong 30 ngày
  • Hỗ trợ tiếng Việt

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chat Facebook
Chat Facebook 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Zalo
Chat Zalo 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Telegram
Chat Telegram 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Youtube
Youtube Hướng dẫn sử dụng
Ảnh mũi tên
Lên trên