Có SẵnSynthesys đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Synthesys

99.000460.000

Bạn sẽ nhận được: FE + OTO 12 (Tài khoản dùng chung)

Lưu ý:

  • Mỗi người dùng có tổng thời lượng tạo âm thanh là 12 phút mỗi 24 giờ
  • Hỗ trợ tiếng Việt: Giọng nam, nữ

 

Số lượng: