ElevenLabs Voice AI

2.499.000

Bạn sẽ nhận được: ElevenLabs Pro (Tài khoản chia sẻ)

Lưu ý:

Custom voices giới hạn:

  • 10 Voices trong 30 ngày
  • 5 Voices trong 7 ngày
  • 1 Voices trong 24 giờ

Text to Speech giới hạn:

  • 40,000 characters trong 30 ngày
  • 20,000 characters trong 7 ngày
  • 5,000 characters trong 24 giờ

Trang chủ: https://elevenlabs.io/

Số lượng:
 Tool ElevenLabs Voice AI chưa có sẵn và nếu bạn mua nó, bạn phải đợi đủ người tham gia để nhận tool!
Mã: N/A Danh mục: , Từ khóa: , , , , ,
Chat Facebook
Chat Facebook 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Zalo
Chat Zalo 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Telegram
Chat Telegram 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Youtube
Youtube Hướng dẫn sử dụng
Ảnh mũi tên
Lên trên