Có SẵnTài khoản Google Drive (Vĩnh viễn) đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Tài khoản Google Drive (Vĩnh viễn)

199.000599.000

Lưu ý:

  • Mỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản Google tạo sẵn từ Mua chung tool, với Username và mật khẩu tuỳ ý do khách hàng lựa chọn.
  • Sản phẩm hỗ trợ cộng dồn dung lượng khi mua nhiều sản phẩm cùng lúc.

Ví dụ: Bạn có thể mua tài khoản 200GB bằng cách chọn mua sản phẩm 100GB với số lượng là 2

Bảo hành: Sản phẩm được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua hàng

Trang chủ: https://www.google.com/intl/vi_VN/drive/

Số lượng: