Có SẵnMicrosoft Office 365 đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Microsoft Office 365

700.000

Với Microsoft Office 365, bạn sẽ nhận được đầy đủ những phần mềm làm việc hàng đầu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Lưu ý:

  • MuaChungTool sẽ tiến hành nâng cấp cho quý khách sau 30-60′ từ khi thanh toán đơn hàng.
  • Không thể thay đổi tài khoản nâng cấp Office 365 sau khi đơn hàng đã xử lý hoàn tất. Quý khách lưu ý kiểm tra chính xác tài khoản khi thanh toán đơn hàng. MuaChungTool sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nếu khách hàng tự ý rời (thoát) Family.
  • Cùng với việc sao lưu trên One Drive, tốt nhất khách hàng nên lưu một bản dữ liệu tại ổ cứng của bản thân. MuaChungTool không bảo hành trường hợp mất dữ liệu trong One Drive.
Số lượng: