Có SẵnTài khoản ChatGPT – OpenAI đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Tài khoản ChatGPT – OpenAI

79.000399.000

Bạn sẽ nhận được: Tài khoản ChatGPT Free Plan

Lưu ý:

  • Đây là tài khoản ChatGPT tạo sẵn, bạn đăng nhập vào là có thể sử dụng đầy đủ chức năng và được tặng sẵn trong tài khoản 5$ để sử dụng ứng dụng của OpenAI
  • Chúng tôi cung cấp tài khoản ChatGPT, không phải gói Plus/Professional
  • Đối với tài khoản plus bạn sẽ nhận được 1 tài khoản mới sử dụng riêng
Số lượng: