Có SẵnCopymatic đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Copymatic

40.000199.000

Bạn sẽ nhận được: CopyMatic (Tài khoản chia sẻ)

Trang chủ: https://copymatic.ai/

Lưu ý:

  • Mỗi người dùng có giới hạn 25000 Credits trong vòng 30 ngày (1 Credit=1 Word)
  • Mỗi người dùng có giới hạn 3000 Credits trong vòng 24 giờ (1 Credit=1 Word)

Không hỗ trợ:

  • API
  • Wordpress plugin
  • Plagiarism checker

Cần tài khoản cá nhân hãy liên hệ tại đây

Số lượng: