Có SẵnKapwing đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

Kapwing

49.000600.000

Bạn sẽ nhận được: Kapwing Pro (Tài khoản dùng chung)

Lưu ý: Giới hạn mỗi người dùng:

  • Auto-subtitle videos tối đa 30 phút/Tháng
  • Translate videos tối đa 30 phút/Tháng
  • Chỉnh sửa bằng tính năng AI không được hỗ trợ khi đạt đến giới hạn

Trang chủ: https://www.kapwing.com/

Số lượng:
Chat Facebook
Chat Facebook 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Zalo
Chat Zalo 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Telegram
Chat Telegram 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Youtube
Youtube Hướng dẫn sử dụng
Ảnh mũi tên
Lên trên