Có SẵnVEED đang có sẵn, bạn sẽ nhận ngay quyền truy cập sau khi đặt hàng và thanh toán!

VEED

19.000799.000

Bạn sẽ nhận được: VEED Pro (Tài khoản được chia sẻ)

Lưu ý:

  • Không hỗ trợ Auto Subtitles
  • Chức năng Text to Speech không hỗ trợ khi hết credit

Trang chủ: https://www.veed.io/

Liên hệ fanpage nếu cần tài khoản cá nhân

Số lượng: