Tài Khoản Microsoft OneDrive 5TB

300.000

Lưu các tệp và ảnh của bạn vào OneDrive và truy nhập chúng từ mọi thiết bị, ở mọi nơi.
Note: Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản riêng để truy cập và sử dụng.

Số lượng:
Chat Facebook
Chat Facebook 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Zalo
Chat Zalo 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Chat Telegram
Chat Telegram 8h - 17h (Từ T2 - T6)
Youtube
Youtube Hướng dẫn sử dụng
Ảnh mũi tên
Lên trên